Wat is een goede Call To Action button?

De waarde van een juiste en voldoende zichtbare call to actions op een website worden vaak enorm onderschat. 
Hoe zorg je voor een juiste Call-To-Action en hoe implementeer je deze. Er is veel geschreven over de juiste opmaak en kleuren, natuurlijk gaan we uit van standaarden die gelden. Het kan zijn dat deze standaarden voor jou niet werken. Echter geldt dan de regel dat je het wel eerst moet kunnen testen om te bepalen of de afwijking die je bedenkt daadwerkelijk goed resultaat behaalt.

Wat is het te verwachten resultaat na toepassing van de juiste Call-To-Action?

1. Een duidelijke CTA button zorgt voor doelgerichtheid
De lezer van de pagina gaat met een ander doel de pagina lezen als hij weet dat wordt verwacht een keuze te maken een product te kopen, of om te besluiten verder te lezen.
Verschillende van onze (en in de branche uitgevoerde) onderzoeken tonen aan dat de tijd op de pagina langer is bij een duidelijk call-to-action.

2. Het grootste gedeelte van de tekst zal nooit worden gelezen
Hoe goed je de tekst op een pagina ook schrijft, mensen zijn selectief met het lezen van informatie omdat het internet enorm veel informatie bevat. Daarom kan een duidelijke call-to-action er voor zorgen dat mensen de betekenis van de tekst duidelijk wordt. Een juiste CTA draagt dus ook bij aan het besef van de tekst.

3. De juiste opmaak van een button zorgt voor een hogere slagingskans voor conversie
Het mag voor zich spreken dat de opmaak van een button erg belangrijk is.  De kans van het drukken op de button wordt hoger indien de button duidelijk zichtbaar is. 

Prioriteit van Call-To-Actions

Er zijn meerdere Call-To-Actions mogelijk op een pagina, denk bijvoorbeeld aan "nu bestellen" of "meer informatie bekijken". 
Hierbij is het belangrijk om te bepalen wat het primaire doel is van de pagina en wat de secundaire, meer dan 2 verschillende Call-To-Actions is niet wenselijk.

Het is essentieel dat de opmaak van de buttons ook hetzelfde accent legt op de primaire en secundaire buttons, met andere woorden moeten dus de primaire Call-To-Actions een opvallendere button zijn dan de secundaire.  

Hiervoor adviseren wij de volgende opties: 

Een uitgevulde button en een ghostbutton

Primaire Call-To-Action:
Een volledig dichte button in de signaalkleur

Secundaire Call-To-Action:
De tekst en de omlijning van de button in de signaalkleur of een steunkleur. 

Een primair gekleurde button en een secundair gekleurde button

Primaire Call-To-Action: 
Een volledig dichte button in de signaalkleur. 

Secundaire Call-To-Action: 
Een volledig dichte button in een secundaire kleur.

Gebruik een opmaak voor een button die: 
1. Kies de juiste kleur voor de button zoals hierboven aangegeven
2. Rond de hoeken van de button licht af.
3. Een schaduw zodat duidelijk is dat de button bovenop het vlak ligt waar het op staat. 
4. In zo min mogelijk woorden het doel omschrijft (2 of 3 woorden) 
5. Zorg dat de tekst bij elke zelfde button exact hetzelfde is. 
6. De locatie van de buttons moet logisch zijn. Zorg dat het niet te vroeg is.